Κάλυμμα για κανάλι δαπέδου Drainline 1000mm για εφαρμογή πλακιδίου 601070

Για εφαρμογή πλακιδίων 1000mm

Συνδυάζεται με τα παρακάτω