Κάλυμμα για κανάλι δαπέδου Drainline 1200mm για εφαρμογή πλακιδίου 601270

Για εφαρμογή πλακιδίων 1200mm

Συνδυάζεται με τα παρακάτω