Κάλυμμα για κανάλι δαπέδου Drainline 1500mm για εφαρμογή πλακιδίου 601570

Για εφαρμογή πλακιδίων 1500mm

Συνδυάζεται με τα παρακάτω