Κανάλι δαπέδου 700mm Drainline κέντρου 600700

Συνδυάζεται απαραιτήτως με παγίδα και ποδαράκια

Διάσταση: 700mm

Συνδυάζεται με τα παρακάτω