Παγίδα για κανάλι Drainline 50mm flat πλαϊνή έξοδος 650000

Flat
Αποχετευτική οπή 50mm

Συνδυάζεται με τα παρακάτω