Σετ σιφώνι & σχάρα δαπέδου S110 Flat seal system universal 3601100

Extra flat
Αποχετευτική οπή 50mm
Με σκαράκι

Συνδυάζεται με τα παρακάτω