Στοιχείο στερέωσης 9310002

Στοιχείο στερέωσης γυψοσανίδας για νιπτήρα έκπλυσης/καθαρισμού
Πάχος 9 cm / Ύψος 112 cm

Συνδυάζεται με τα παρακάτω