Στοιχείο στερέωσης 9370033

Στοιχείο στερέωσης τούβλου για κρεμαστό νιπτήρα
πάχος 8 cm

Συνδυάζεται με τα παρακάτω