Κάλυμμα για κανάλι δαπέδου Drainline 700mm για εφαρμογή πλακιδίου 600770

Για εφαρμογή πλακιδίων 700mm

 

Συνδυάζεται με τα παρακάτω