Κάλυμμα για κανάλι δαπέδου Drainline 800mm για εφαρμογή πλακιδίου 600870

Για εφαρμογή πλακιδίων 800mm

 

Συνδυάζεται με τα παρακάτω