Κάλυμμα για κανάλι δαπέδου Drainline 900mm για εφαρμογή πλακιδίου 600970

Για εφαρμογή πλακιδίων 900mm

Συνδυάζεται με τα παρακάτω