Παγίδα DN 40 για κανάλι TECEdrainfrofile 673001

  • Flat
  • Πλαϊνή έξοδος
  • Minimum ύψος εγκατάστασης 65mm
  • Χωρητικότητα lt/s: ≥0,48 / ≥0,56lt/s

Συνδυάζεται με τα παρακάτω