Παγίδα DN 50 για κανάλι TECEdrainfrofile 673002

  • Standard
  • Πλαϊνή έξοδος
  • Minimum ύψος εγκατάστασης 95mm
  • Χωρητικότητα lt/s: ≥0,7 / ≥0,8lt/s

Συνδυάζεται με τα παρακάτω