Παγίδα για κανάλι Drainline 40mm extra flat 650004

Extra flat
Αποχετευτική οπή 40mm

Συνδυάζεται με τα παρακάτω